Event

Vejen til en energi- og klimaneutral vandsektor

Den danske vand- og spildevandssektor har en fælles målsætning om at blive energi- og klimaneutrale i 2030.

På konferencen i Industriens Hus hos DI går vi i dybden med nogle af de muligheder, der er for at arbejde frem mod energi- og klimaneutralitet.

Dagen starter med et internationalt udsyn mod den kommende revision af byspildevandsdirektivet, og hvordan en ”Parismodel” kunne udformes på europæisk plan. Derefter er der tre temaer, hvor mulighederne inden for energieffektivitet, klimagas reduktion og øget energiproduktion bliver belyst. Til sidst sætter konferencen fokus på eksport ud af en energi- og klimaneutral vandsektor, mens en paneldiskussion omhandlende eksport og viden afslutter dagen.

Facilitator for dagen: Martin Breum

Program

Download PDF med program.

09:30 Morgenmad og registrering

10:00 Vandvisonen byder velkommen
Karin Klitgaard, underdirektør, DI

10:10 Vejen mod en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030: Hvor er vi nu?
Miljøminister Lea Wermelin

10:25 Water in the EU regulation: How to adress energy and climate in the future EU directive revisions?
TBC miljøkommissær eller direktør fra Kommissionen

10:40 An European Paris model for the wastewater sector: How can it be structured?
Alberto Pistocchi, PhD, European Commission Joint Research Center

11.00 Kort pause

11:15 Status for en energi- og klimaneutral vandsektor. Resultaterne af den danske ”Paris model”, hvordan ser det samlede billede ud, og hvor er de store energi- og klimabidrag og udfordringer?
TBC, Vandforsyningen, Miljøstyrelsen

11:30 Tema 1: Energieffektivitet
En forsyning, en virksomhed og en forsker fortæller om muligheder og udfordringer med, gennem energieffektivitet, at reducere forbruget og bidrage til en energi- og klimaneutral vandsektor.

11:35 En forsyning
Ole Fritz Adler, forsyningsdirektør, HOFOR A/S

11:45 En virksomhed
Thor Ugelvig, administrerende direktør, DHI

11:55 Forskning
Anders Lynggård, chef ingeniør, Aarhus Vand A/S og Lise Hughes, afdelingschef, Aarhus Vand A/S

12:10 Spørgsmål, svar og diskussion af Energieffektivitet

12:20 Frokost

12:55 Tema 2: Lattergas og metan
En forsyning og en virksomhed giver en status for deres arbejde med reduktion af lattergas og metan-emission. Lattergas er en potent drivhusgas, og det er vigtigt, at lattergasemissionen ikke øges i takt med, at energiforbruget forsøges begrænset.

13:00 En forsyning
Britta Sevelsted Lauritzen, procesingeniør, Hillerød Forsyning

13:10 En virksomhed
Mikkel Holmen Andersen, Chief Technology Officer, Unisense A/S

13:20 Ny undersøgelse om metanemission for renseanlæg
TBC, Rambøll

13:30 Forskning
Charlotte Scheutz, professor, chef for klima og monitorering, DTU

13:40 Spørgsmål, svar og diskussion af Lattergas og metan

13:50 Tema 3: Energiproduktion: Varmepumper og biogas
Øget biogasproduktion, opgradering til naturgasnettet og øget brug af varmepumper er løsninger for at øge energiproduktionen på renseanlæg. En forsyning, en virksomhed og en forsker giver deres bud på potentialer og udviklingstendenser.

13:55 En forsyning
TBC, Vandmiljø Randers A/S

14:05 En virksomhed
TBC, NIRAS A/S

14:15 Forskning
TBC, DTU miljø

14:30 Spørgsmål, svar og diskussion af Energiproduktion: Varmepumper og biogas

14:40 Kaffepause

15:00 Opsummerende videndeling: Hvad har vi lært indtil videre fra arbejdet med en energi- og klimaneutral vandsektor?
Carl Emil Larsen, direktør, DANVA

15:15 Hvilke danske kompetencer efterspørges i USA?
Morten Siem Lynge, Consul General and Head of the Water & Environment Team, UM Nordamerika

15:25 Hvor mangler vi teknologiudvikling i Danmark?
Theis Gadegaard, markedschef, Krüger A/S
Jeanette Agertved Madsen, udviklingschef, EnviDan A/S

15:45 Hvordan skaber vi eksporten ud fra det danske arbejde for en energi- og klimaneutral vandsektor? Set fra en udstyrsleverandørs synspunkt
Jonas Fredsted Villadsen, chef for EU Public Affairs, Grundfos A/S

15:55 Hvilke danske rådgiverkompetencer efterspørges?
Søren Hvilshøj, global division direktør vandressourcer, Rambøll

16:05 Afsluttende paneldiskussion. Fokus på eksport og viden
Paneldeltagere:
Jonas Fredsted Villadsen, chef for EU Public Affairs, Grundfos A/S
Søren Hvilshøj, global division direktør vandressourcer, Rambøll
Karin Klitgaard, underdirektør, DI
Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA
Søren Bukh Svenningsen, direktør, Dansk Miljøteknologi
Mads Helleberg Dorff, chef, DI Vand

16:35 Kaffe, kage og tak for i dag

Læs mere om eventet her.

Billede: danva.dk

  • Mandag, 30 august 2021
  • 09:30 - 16:00
  • Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard, København, Danmark