Event

Renewable Energy delegation – Island 2021

HVORFOR ISLAND?
Danmark og Island er begge lande med høje grønne ambitioner. Danmark sigter efter at reducere drivhusgasudledningen med 70% i 2030 samt at udfase al brug af fossil brændstof i 2050. Island sigter efter at reducere netto drivhusgasudledningen med 55% i 2030 samt opnå klimaneutralitet i 2040. Power-to-X er en del af løsningen på at opnå disse mål.

Danmark sigter mod at øge sit internationale samarbejde om vedvarende energi løsninger og dermed genopbygge økonomien  og samtidig fremme klimadagsordenen. Sammen med den danske ambassade i Island, vil Dansk Industri (DI) lede en Green Hydrogen delegation af danske virksomheder og partnere på Island.

HVORFOR DELTAGE?
Delegationen vil deltage i et interessant program bestående af netværksarrangementer, seminarer og site visits. De vil møde kunder og potentielle partnere samt få indblik i nye markeder og muligheder på Island. Besøget giver danske virksomheder en fremragende mulighed for både at få og pleje forretningsforbindelser på Island og for at møde med virksomhedsrepræsentanter, organisationer, offentlige beslutningstagere samt medier.

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og Udenrigsminister Jeppe Kofoed forventes at deltage i dele af programmet.

PRIS
Prisen er DKK 5.274 eksl. moms. Prisen er beregnet ud fra en minimumsdeltagelse på 10 virksomheder og på 75 procent støtte fra det danske Trade Council.

Sidste dag for tilmeldning d. 31 august 2021.

Læs mere og se det fulde program

Tilmeld dig nu

  • Mandag, 11 oktober 2021