Event

C02 som drivmiddel til fremtidens grønne transport?

biogen CO2 grøn transport

Vær med, når Erhvervslivets Klimaalliance inviterer til webinar med fokus på, hvordan den biogene CO2 bedst bruges i den grønne omstilling af bl.a. transportsektoren.

CO2-fangst vil blive en vigtig del af den grønne omstilling.

Erhvervslivets Klimaalliance inviterer derfor til webinar med fokus på, hvordan den biogene CO2 bedst bruges i den grønne omstilling af bl.a. transportsektoren.

Biogen CO2 er dog en knap ressource. Ved at lagre den i undergrunden kan den levere negative emissioner og derved muliggøre en fortsat anvendelse af fossil energi i de sektorer, hvor omkostningerne ved at vælge grønt er meget høje. Den biogene CO2 kan dog også bruges til at skabe alternativer til fossile brændsler i kombination med grøn brint (Power-to-X-brændsler), der kan gøre transporten fossilfri frem mod 2050 og samtidigt være med til at skabe en stærk dansk erhvervsstyrke.

Program

12:30-12:40 Velkomst
/ Viceadm. direktør Anders Stouge, Dansk Energi og branchedirektør Troels Ranis, DI Energi
12:40-13:10 Virksomhedscase: Udviklingen af CO2-fangst?
/ Head of Sustainability & External Relations Thomas Uhd, Aalborg Portland
/ Head of Energy Economics Lykke Mulvad Jeppesen, Ørsted
13:10-13:35 Produktion af fremtidens grønne brændsler  
/ Chief Strategy & Innovation Officer Kim Grøn Knudsen, Haldor Topsøe
13:35-13:50 Grøn omstilling skibsfart
/ Vice President, Head of Strategy Morten Bo Christiansen, A.P. Moller – Maersk
13:50-14:00 Afrunding
/ Viceadm. direktør Anders Stouge, Dansk Energi og branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Læs mere om eventet her.

Billede: Dansk energi, Malene Dissing

  • Onsdag, 23 juni 2021
  • 12:30 - 14:00
  • Webinar