Danish Cleantech Hubs

De danske Greenhubs er etablerede som offentligt-private partnerskaber og har til formål at fungere som det centrale mødested for cleantech relaterede aktiviteter mellem udvalgte markeder og danske løsninger. Mere specifikt arbejder hubsene med at øge kendskabet til danske grønne styrkepositioner og danske bæredygtige løsninger og etablere varige relationer til relevante interessenter ude i de lokale markeder, hvor de danske løsninger kan bringes i spil.

De danske Greenhubs er lokalt forankrede plaforme, som både leverer en tilstedeværelse og et stærkt netværk  i de lokale markeder.  Dette er to vigtige forudsætninger for, at danske løsninger netop kan blive bragt i spil på disse lokale markeder. De danske virksomheder og offentlige partnere, som benytter sig af de danske cleantech hubs, får adgang til en effektiv markedsføringsplatform på de pågældende markeder med relevant matchmaking med de lokale partnere samt en fælles og målrettet markedsføring af de danske løsninger.

I et samarbejde mellem State of Green og DI er der på nuværende tidspunkt etableret tre Greenhubs i hhv. New York City (Danish Cleantech Hub), Shanghai og München.

Læs mere om indsatsen i de danske Greenhubs her: https://cleantech-hub.dk/

cl