Acces Cities

Acces Cities er et projekt, som fokuserer på at skabe større markedsadgang og øge konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv på tre udvalgte bymarkeder: Singapore, München og New York. Dette gøres ved at etablere en global alliance af organisationer, innovationsmiljøer og centrale byudviklingsaktører i Danmark og i de tre udvalgte byer, som alle vurderes at have en særlig strategisk betydning for dansk eksport.

Dette sker gennem en lokalt forankret hub, som har til formål at identificere og modne forretningsmuligheder samt bygge bro til de nationale og regionale aktører, der efterspørger løsninger på konkrete udfordringer inden for vand-, affalds-, energi, mobilitets-, klimatilpasnings-, lys-, bygningsrelaterede- og datahåndteringsløsninger.

Målsætningen for Access Cities projektet er at forbinde danske virksomheder til udfordringer i de tre bymarkeder med henblik på at eksponere og udbygge danske styrkepositioner og dermed bidrage til en stærkere konkurrenceevne for dansk erhvervsliv ud over et konkret forretningsudbytte for de involverede virksomheder.

Via projektpartnernes eksisterende lokale hubs i hhv. New York og Tyskland og lokale partnere i Singapore fokuserer projektet på at identificere konkrete samarbejdsmuligheder i form af demonstrationsprojekter, officielle by-calls, fælles innovationsprojekter, lokale udbud mm. inden for forskellige sektorer, hvor danske løsninger kan blive eksponeret og komme i spil. Herefter faciliterer projektpartnerne konkrete match-forløb med danske virksomheder med henblik på at modne deres løsninger og få dem involveret i de konkrete projekter på markederne. Dette vil dels foregå på de enkelte markeder, men også med fokus på potentielt at kunne skalere og replikerer de enkelte lokale forløb til de andre udvalgte markeder.

Projektet træder i kraft fra 1. december 2018 og løber indtil maj 2021. Projektet er primært finansieret gennem en bevilling fra Industriens Fond på 9 millioner kroner. Ud over State of Green, er de øvrige projektpartnere DI, Udenrigsministeriet, Quercus Group, Climate-KIC, Københavns Kommune og Aarhus Kommune.

cl